Video: rozhovor s Tomášom “Masuronike” Kubaliakom – 3. časť

Autor Tiltbook-u, hyperturbo SNE grinder a otec s detskou tvárou – Masuro.