Video: rozhovor s Tomášom „Masuronike“ Kubaliakom – 1. časť

Autor Tiltbook-u, hyperturbo SNE grinder a otec s detskou tvárou – Masuro.